ÇALISMA

ALANLARI

Başta Sigorta,Vergi  ve Ticaret Hukuku olmak üzere Hukukun tüm başat alanlarında faaliyet yürütmekte, Yurt içi ve Yurt dışındaki müvekkil ve danışanlarımıza Hukuk hizmetleri vermekteyiz

WHAT WE DO 

Our goal is to provide aggressive and professional legal representation to every client in order to ensure that their issue is resolved in the best possible manner. Our clients’ best interests are what matters to us, and we do whatever we can to meet or exceed their expectations.

TICARET HUKUKU

 

Müvekkillerimizin ticari hayatlarında karşılaşabilecekleri muhtemel hukuki uyuşmazlıkların uyuşmazlık ortaya çıkmadan önlenmesi noktasında hukuk hizmeti verilmesi gerektiğine inanmaktayız.

VERGI HUKUKU

 

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan incelemeler ve tanzim edilen raporlar neticesinde tarh edilen vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarının iptali konularında müvekkillere danışmanlık yapılmakta ve bundan kaynaklı davalar yürütülmektedir.

SIGORTA HUKUKU

 

Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedirler. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir.
 
ICRA IFLAS HUKUKU

 

Şahsi ve ticari alacakların takip ve tahsili için icra ve iflas dairelerinde gerekli işlemleri yapmakta, bu alandaki çalışmalarını tahsilat odaklı olarak sürdürmekteyiz

 

​IS VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU

 

İşçi - işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, her iki tarafın haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin ve iş yeri kurallarının oluşturulması, özellikle haksız rekabet ve gizlilik sözleşmelerini de içeren iş ilişkisinden kaynaklanan fikri mülkiyet bağlantılı sorunlara çözümler üretmekteyiz

KAMULASTIRMA HUKUKU

 

Büromuzda, kamulaştırma işlemlerinin her aşaması ile ilgili müvekkillerimize hukuksal katkıda bulunulmakta, kamulaştırma bedellerinin taşınmazın gerçek bedelini yansıtması ve en kısa sürede ödenmesi hususunda çalışmalar yapılmaktadır

Value-Added

We believe that everything we do for our clients, and thus everything we bill them for, should provide some added value to the overall resolution of their issue or their expectations of us. We do the work necessary to provide a quality product, but we don’t bill our clients for extra time or effort that does not benefit their case.

 

We strive for excellence in everything we do. Mediocrity is not acceptable.

We promise to give 100% to every client, and we do whatever it takes to provide the best possible advice and representation that we can.

Excellence

Timely

We know that often what matters to clients the most when a legal issue arises is to have that issue resolved as soon as possible. It’s often easy for legal disputes to drag on through the court system for a significant period of time. We promise to act on your case in an efficient and timely manner. We do not miss deadlines, and we’re happy to keep each client updated on new developments so that the client stays informed as to our progress.

   PRACTICE    AREAS

 • CIVIL LAW 
 • COMPANY LAW
 • BANK & FINANCE LAW
 • PROPERTY LAW
 • LABOUR LAW
 • tax LAW 
 • ınsurance LAW
 • legal consultancy
 • foreıgn law
 • resıdence permıt
 • work permıt